Înregistrare

Datele personale ale utilizatorilor

“DressYou” SRL este operator de date cu caracter personal in temeiul Legii pentru protectia datelor cu caracter personal si are dreptul de a colecta, procesa si utiliza datele personale ale utilizatorilor sai cu privire la necesitatile magazinului online, unde in acelasi timp are obligatia de a pastra in confidentialitate aceste date personale, de a nu le folosi pentru alte scopuri decat cele pentru administrarea tehnica a Site-ului si a Magazinului online si baza lor de date; stabilirea de contacte cu Utilizatorii; administrarea Comenzilor, livrarea de Bunuri si oricare alte actiuni legate de indeplinirea obligatiilor Furnizorului si Utilizatorilor; masurarea eficacitatii serviciilor Furnizorului; campanii de publicitate, marketing si cercetare de piata.

Prin acceptarea Conditiilor generale in conformitate cu modalitatea de mai sus, Utilizatorii accepta ca Furnizorul si angajatii autorizati de catre acesta, in functie de obligatiile sale, au acces pana la o parte sau toata informatia, completata/depusa la inregistrarea profilului de Utilizator si/sau la inaintarea Comenzii.

Utilizatorii pot formula obiectiuni fata de utilizarea datelor cu caracter personal, dezvaluirea acestora catre terti parti si utilizarea acestora din numele lor, in scopurile mentionate. Toti acestia au dreptul de a formula obiectiuni impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal pentru scopurile marketingului direct, prin trimiterea unei notificari in forma scrisa catre Furnizorul contactelor mentionate in prezentele Conditii generale. La aceleasi date de contact puteti lua legatutra cu noi in caz de completare neautorizata a datelor dvs. personale de catre terte parti, precum si cu privire la alte posibile utilizari abuzive ale datelor cu caracter personal.

In fiecare moment puteti renunta la primirea informatiei legate de produsele, campaniile, promotiile si altelele ale Furnizorului, precum si cu privire la primirea altor materiale si oferte publicitare si informationale, prin trimiterea unei notificari pentru aceasta la aderesa de e-mail: info@dressyou.bg.